Chuỗi ngọc trai dài tạo kiểu đa dạng hạt vừa 8mm T19.006

2,400,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: ghi, hồng, tím
Hình dạng: ovan
Kích thước: 8-8.5mm
Độ dài: 134cm