Chuỗi ngọc trai đan hạt ovan 7-8mm kiểu choker mã T16.132

1,400,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Hình dạng: ovan
Màu sắc: trắng, hồng
Kích thước: 7-8mm
Độ dài: 41cm