Chuỗi ngọc trai tròn đẹp 10-11mm T17.085

3,500,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng, đen
Hình dạng: tròn
Kích thước: 10-11mm
Độ dài: 43cm