Hạt trai nước ngọt loại nhỏ 6.5mm mã TL001

330,000

Màu sắc: trắng

Hình dạng: tròn

Kích thước: 6.5-7mm