Chuỗi ngọc trai dài hạt 7-8mm pha màu nổi bật T19.242

1,900,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: pha màu
Hình dạng: hình trứng
Kích thước: 7-8mm
Độ dài: 131cm