Chuỗi vòng cổ cách hạt ngọc trai hình củ lạc T19.228

1,190,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng, pha
Hình dạng: củ lạc
Kích thước: 9-15mm
Độ dài: 45cm