Chuỗi ngọc trai dài 100cm hạt giọt nước kiểu so le T19.154

1,800,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng, hồng
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 6.5-8mm
Độ dài: 100cm