Chuỗi ngọc trai size 9mm T16.130

1,600,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Hình dạng: tròn hơi ovan
Màu sắc: trắng, hồng, pha màu
Kích thước: ~9mm
Độ dài: 42cm
Độ dài thắt nút: 46cm