Chuỗi ngọc trai size 8.8mm T16.130

1,600,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Hình dạng: tròn
Màu sắc: trắng, hồng
Kích thước: ~8.8mm
Độ dài: 42cm