Chuỗi ngọc trai dài loại hạt giọt nước đan so le T19.157

2,100,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng, hồng, tím
Hình dạng: giọt nước
Kích thước: 6.5-8mm
Độ dài: 122cm