Chuỗi ngọc trai dài hạt so le hình ovan dễ tạo kiểu T19.019

1,350,000

Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
Màu sắc: trắng, hồng, đồng
Hình dạng: ovan
Kích thước: 5-7mm
Độ dài: 120cm